LinkedIn TopVoice ile yatırım almayı konuştuk | Değirmenler 01

Avatar Weptile | 27 Şubat 2023Karşılama

Greg Head, dünyada “LinkedIn TopVoice” ünvanına sahip 2000 kişiden birisi.
Practical Founders Podcast, ScalingPoint, GregsList ve bir dizi yazılım şirketinin kurucusu.
Onlarca şirkete danışmanlık ve mentörlük yapmış bir “kendini fonlama” (bootstrapping) savunucusu.

 

Soru 1: Bütün girişimler kendini fonlayabilir mi?

 

Soru 2: Büyümek için parayı nereden bulacaklar?

 

Soru 3: Girişim dünyası neden “kendini fonlamayı” yok sayıyor ve herkes sadece yatırım almayı düşünüyor?


Yazar Weptile