Yazılımcıların ve Girişimcilerin Ders Çıkarması Gereken 2500 Yıllık Delfi Özdeyişleri | Basit 18

Avatar Oyuna Devam | 2 Nisan 2024

lock_open

Yazılımcıların ve Girişimcilerin Ders Çıkarması Gereken 2500 Yıllık Delfi Özdeyişleri | Basit 18

Avatar Oyuna Devam | 2 Nisan 2024
Intro

 

Delfi Özdeyişleri ve modern çalışma hayatına uygunlukları

 

'Kendini bil'

 

Yöneticiler için 'kendini bil' düsturu

 

'Hiçbir şeyde aşırıya kaçma'

 

'Çok emin konuşma, bela yakındır'Yazar Oyuna Devam